Misyonumuz

  • Adana’da yaşayan Talasemi ve Orak Hücre Anemi hastalarını bir çatı altında toplamak,

  • Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalarını kapasitelerini geliştirmek, çeşitli eğitimler vermek,

  • Hastaların, ailelerin ve bu konuda çalışan merkezlerin sorunlarını saptamak ve çözüm yönünde çalışmalar yapmak,

  • Talasemi ve Orak Hücre Anemisinin önlenmesi ve tedavisi konusunda standartlar getirmek,

  • Talasemi konusunda toplum eğitimi sağlayarak hasta çocuk doğumunu önlemek,

  • Toplam kalite anlayışı çerçevesinde işbirliği, eşgüdüm, standardizasyon, etkinlik ve verimlilik sağlamak,

  • Yerel, Ulusal, Uluslararası toplantılar ve organizasyonlarda birlikteliği sağlamak ve güncel tedavi yöntemlerini aktarmak.    

 

Facebook