Hakkımızda

Derneğimizin Tarihçesi

Derneğimiz 16 Ağustos 2007 Tarihinde Adana İli genelinde Talasemi ve Orak Hücre Anemi hastaları ve aileleriyle bir araya gelerek, Talasemi ve Orak Hücre Anemi hastalıkları konusunda çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

 

Derneğimizin Amacı

         Talasemi ve Orak Hücre Anemi hastalığı ile mücadele etmek sağlıklı bir toplum yapısının oluşmasında katkıda bulunmak ve bu hususlarda gerektiğinden ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bilgi alışverişinde bulunarak toplantı ve organizasyonlarda birlikteliği sağlamak, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktır. Hastaların, ailelerin ve bu konuda çalışan merkezlerin sorunlarını saptamak ve çözümü yönünde çalışmalar yapmak, Hastaların hayat standartlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, Talasemi konusunda toplum eğitimini sağlamak, Talasemi ve hemoglobinopatilerin önlenmesi ve tedavisi konusunda standartlar getirmek, Toplam kalite anlayışı çerçevesinde işbirliği , eşgüdüm, standardizasyon, etkinlik ve verimlilik sağlamaktır.

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

THALASSAEMİA INTERNATIONAL FEDERATION (TİF)
TÜRKİYE TALASEMİ FEDERASYONU
DOĞU AKDENİZ SİVİL TOPLUM PLATFORMU (DASP)
ADANA KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ

Facebook